Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πρωτοκλήτου
Apostolos_Andreas_oldicon_a.jpg
IMG_4020a.jpg
IMG_4014a.jpg
IMG_4025a.jpg
IMG_4021a.jpg
Η Πανήγυρις του Ναού μας
30ή Νοεμβρίου Γιορτάζουμε την Μνήμη του Αγίου
Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου

Ἀπόστολε Ἀνδρέα πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν!
Χρόνια πολλά σε όλους!


Ἀπολυτίκιον
Ἁγίου Ἁποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου
Ἦχος δ'

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος
Καὶ τοῦ κορυφαίου αὐτάδελφος
τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων, Ἀνδρέα, ἱκέτευε,
εἰρήνην τῇ Οἰκουμένῃ δωρήσασθαι
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.