ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022


1.10.2022 Σάββατο
16:15 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς – Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων
2.10.2022 Κυριακὴ
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
Πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
8.10.2022 Σάββατο
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς – Ἁγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος καὶ Φιλονίλλης
9.10.2022 Κυριακὴ
Ἁγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος καὶ Φιλονίλλης
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
15.10.2022 Σάββατο
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
16.10.2022 Κυριακὴ
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
17.10.2022 Δευτέρα
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς – Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
18.10.2022 Τρίτη
Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
19.10.2022 Τετάρτη
17:00 Ἑσπερινός – Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου
20.10.2022 Πέμπτη
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
22.10.2022 Σάββατο
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
23.10.2022 Κυριακὴ
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
25.10.2022 Τρίτη
17:00 Ἑσπερινός – Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου
26.10.2022 Τετάρτη
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
28.10.2022 Παρασκευὴ
17:00 Ἑσπερινός – Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας
29.10.2022 Σάββατο
Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς
30.10.2022 Κυριακὴ
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία


Πιέστε εδώ για να καταβάσετε
το πρόγραμμα σε μορφή PDF

entrance_pattern_bottom.jpg
Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πρωτοκλήτου