ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2024


1.06.2024 Σάββατο
18:30 Ἑσπερινός Kυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος
2.06.2024 Κυριακὴ
τῆς Σαμαρείτιδος
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
8.06.2024 Σάββατο
18:30 Ἑσπερινός Kυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ
9.06.2024 Κυριακὴ
τοῦ Τυφλοῦ
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
10.06.2024 Δευτέρα
18:30 Ἑσπερινός - Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ Βαρθολομαίου,
Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, Ἁγίου Όνουφρίου
11.06.2024 Τρίτη
Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ Βαρθολομαίου
Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ
Ἁγίου Όνουφρίου
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
12.06.2020 Τετάρτη
Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα
18:30 Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κύριου
13.06.2020 Πέμπτη
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
15.06.2018 Σάββατο
17:00 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς - Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου
16.06.2020 Κυριακὴ
Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
21.06.2024 Παρασκευὴ
17:30 Ἑσπερινὸς Ψυχοσαββάτου
22.06.2024 Σάββατο
18:30 Ἑσπερινὸς τῆς Πεντηκοστῆς
23.06.2024 Κυριακὴ
Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
6:30 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γονυκλισίας)
24.06.2024 Δευτέρα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
28.06.2024 Παρασκευὴ
18:30 Ἑσπερινός - Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
29.06.2024 Σάββατο
Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων
καὶ πρωτοκορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
18:30 Ἑσπερινὸς Kυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων
30.06.2024 Κυριακὴ
τῶν Ἁγίων Πάντων
6:30 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία


Πιέστε εδώ για να καταβάσετε
το πρόγραμμα σε μορφή PDF

entrance_pattern_bottom.jpg
Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πρωτοκλήτου