Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πρωτοκλήτου
Пасха 2015 г. в нашем храме.
Фото: Олег Самарин
F001
F0A1
F0A2
F003
F004
F005